Doktorlarmız
Uzman Dr. Hasan BOĞA

1967 yılında Adana'da doğdu.İlk,orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladıktan sonra 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.Aynı yıllarda dil eğitimi için İngiltere'de bulundu.2001 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde kariyoloji ihtisasını tamamladıktan sonra Kozan Devlet Hastanesi ve ardından Adana Devlet Hastanesinde kardiyolog olarak 1.5 yıl kadar çalıştı.Fatma Kemal Timuçin Kalp Merkezinde ise 6 yıl kardiyoloji uzmanı olarak görev yaptı.Bu süre içerisinde 15.000 üzerinde koroner anjiyografi ve koroner anjiyoplasti işlemlerini başarıyla gerçekleştirdi.

2007 yılında görevinden istifa ederek iki kardiyoloji uzmanı ile birlikte Özel Adana Kardiyoloji Merkezini kurdu.

Tüm sosyal güvenlik kurumları ve özel sigortalarla anlaşması bulunan merkez,kalp hastalıkları tanı ve tedavisinde son teknolojiyi kullanarak halka hizmet vermektedir.

Bugüne kadar 25.000 üzerinde kayıtlı hastası olan merkezde Sn.Dr.Hasan Boğa halen kardiyoloji uzmanı ve mesul müdür olarak görev yapmaktadır.