Doktorlarmız
Uzman Dr. Hasan BOĞA
Mezun Olduğu Okul:1991 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi:2001 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji İhtisası

Uzmnalık Sonrası Görevler:Kozan Devlet Hastanesi
Adana Devlet Hastanesi
Adana Fatma Kemal Timuçin Kalp Hastanesi

Üyesi Olduğu Kurumlar:Türk Kardiyoloji Derneği

Uz.Dr HASAN BOĞA 2007 yılında iki uzman kardiyolog ile birlikte kurduğu ÖZEL ADANA KARDİYOLOJİ MERKEZİ'nde halen Mesul Müdür ve Uzman kardiyolog olarak görev yapmakatadır.